Skip to main content
ทีมงานของเรา

Yao Restaurant_ Chef Bruice

บรูซ ฮุย

เชฟ
Yao Restaurant_ Chef Bruice

บรูซ ฮุย

เชฟ
เชฟชาวจีน บรูซ ฮุย เกิดและโตที่มณฑลเจียงซู เชฟบรูซมีความุ่งมั่นในการรังสรรค์อาหารจีนรสชาติดั้งเดิมและเพิ่มความทันสมัยลงไปในแต่ละเมนู พร้อมๆกับการดีไซน์อาหารให้น่าประทับใจทั้งในเรื่องของรสชาติและความสวยงามในการตกแต่ง โดยนำเสนอเมนูแสนอร่อย ถ่ายทอดจากความทรงจำในวัยเด็ก และแบ่งปันความทรงจำที่แสนอร่อยนี้ผ่านทางเมนูต่างๆให้กับทุกท่านที่ห้องอาหารเย่า เรสเตอรองก์
Chef Wang Wei Bin

หวัง เวยบิน

เชฟ
Chef Wang Wei Bin

หวัง เวยบิน

เชฟ
เชฟชาวจีน หวัง เวยบิน กูรูด้านการทำเส้นสด  เกิดและเรียนศาสตร์การทำเส้นสดต่างๆจากประเทศจีน เชี่ยวชาญและรู้จักทุกเส้นก๋วยเตี๋ยว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดึงเส้น หรือการตัดเส้น กับประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เชฟหวังเป็นคนที่ห้องอาหารเย่าไว้ใจที่สุดในการปรุงเส้นทุกชนิด

Hours

เย่า เรสเตอรองท์:
มื้อกลางวัน: 11:30 - 14:30 น.
มื้อค่ำ: 18:00 - 22:00 น.

เย่า รูฟท็อป บาร์:
ทุกวัน: 17:00 น. - เที่ยงคืน

สำรองที่นั่ง